BLOGGER TEMPLATES - TWITTER BACKGROUNDS »

Tuesday, December 25, 2007
سورة الفاتحة

1. Dengan nama Allah yang Maha Penyayang dan Maha Pengasih.
2. Segala puji-pujian terpulang kepad Allah Tuhan yang memelihara semesta
'alam.
3. Yang Maha Penyayang dan Maha Pengasih.

4. Tuhan yang menguasai hari pembalasan.
5. Hanya Engkau sahaja (Tuhan) yang kami sembah dan hanya kepada Mu
sahaja kami pohon pertolongan.
6. Tunjukkan kami jalan yang lurus.
7. Iaitu jalan orang-orang yang Engkau telah kurniakan ni'mat ke atas mereka
bukan jalan orang-orang yang Engkau murkai dan bukan pula jalan orangorang
yang sesat.
Tersebut dalam Sohih Muslim dari hadith al-'Ala' ibn Abdur Rahman Maula
al-Harqah dari bapanya Abu Hurairah dari Rasulullah S.A.W.: Firman Allah
Ta'ala:
"Aku telah membahagikan solat (al-Fatihah) kepada dua bahagian,
separuhnya untuk-Ku dan separuh lagi untuk hamba-Ku dan untuk hamba-Ku
apa sahaja yang dipohonkan kepada-Ku," apabila hamba-Ku berkata:
(alhamdulillahirabbil'alamin) Allah menjawab: "Hamba-Ku telah memuji-Ku"
apabila hamba itu berkata: (arrahmanirrahim) Allah menjawab: Hamba-Ku telah
memberi sanjungan kepada-Ku:" apabila hamba itu berkata: (malikiyaumiddin)
Allah menjawab: "Hamba-Ku telah mengagung-agungkan-Ku dan apabila hamba
itu berkata: (iyakana'buduwaiya kanasta'in) Allah menjawab: "Ini di antara hamba-
Ku dengan Aku dan untuk hamba-Ku apa sahaja yang dipohonkan kepada-Ku,"
apabila hamba itu berkata: (ihdinassira tal mustaqim siratallazi naan 'am ta
'alaihim ghairil maghdu bi 'alaihim waladdha lin) Allah menjawab: "Ini untuk
hamba-Ku dan untuk hamba-Ku apa sahaja yang dipohonkan kepada-Ku." Setelah
maksud ayat-ayat itu dihuraikan dengan jelas ternyatalah kepada kita bahawa
hadith yang sohih ini telah mendedahkan salah satu daripada rahsia-rahsia
(kebesaran) surah al-Fatihah ini yang dipilih sebagai surah yang dibaca oleh setiap
Muslim sebanyak tujuh belas kali sehari semalam atau sebanyak mana yang
disukainya apabila ia berdoa kepada Allah di dalam solat.

SadaqaLLAHul'azim..

1 comments:

Awan Badai said...

Salam.

Hmm.. sori lambat tau nti ada blog. bagus2. ada kemajuan. tapi kena rajin2 update la.